PTSOFT JSC THAM GIA HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU DỰ ÁN “TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ CƠ KHÍ”

05/08/2016 11:32
 

Vào ngày 4/8/2016 Công ty PTSOFT JSC tham gia giới thiệu dự án “Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Kỹ Thuật Và Công Nghệ”.

Hội nghị giới thiệu về dự án

Chương trình nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và cơ khí, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Liên minh Các Doanh nghiệp Cơ khí và Công nghệ và Trường Cao đẳng Nghề Hoa Sen triển khai dự án Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật – Công nghệ và Cơ khí, với sự hỗ trợ của Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Toàn cảnh tại buổi hội nghị

Trong chương trình các doanh nghiệp giới thiệu tổng quan về dự án của công ty, các hoạt động chính và cách thức đăng ký tham gia dự án, trao đổi về khả năng phối hợp triển khai dự án. 

Ông Phạm Thanh Hậu (TGĐ-PTSOFT JSC) đang giới thiệu về dự án của công ty (Nguồn:VCCI)


     Các doanh nghiệp khác đang giới thiệu dự án của công ty mình (Nguồn: VCCI)


                     Các doanh nghiệp cùng nhau chụp hình kỹ niệm ( Nguồn: VCCI)