6 phút cho incomSOFT

04/05/2016 15:54
04/05/2016
Hãy bắt đầu thật đơn giản để có được chiến lược dài lâu !

Phút 1. Làm chủ kho dữ liệu khách hàng


· Dữ liệu lưu trữ tập trung, hợp nhất

· Tìm kiếm thông tin nhanh chóng

· Dễ dàng chuyển giao cho người quản lý mới

· Hệ thống check trùng khách hàng thông minh

· Thuận tiện cho việc sàng lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí phân loại để hỗ trợ Marketing

  

Phút 2. Thực hiện hoạt động kinh doanh 


· Lên kế hoạch công việc tiếp cận khách hàng

· chăm sóc và đánh giá cơ hội bán hàng

· Theo dõi tiến độ hợp đồng và công nợ

· Phân bổ công việc đến từng nhân viên (giao - nhận việc)

· Chia sẽ thông tin khách hàng, công việc giữa các đơn vị - phòng ban …
Phút 3. Thực hiện hoạt động Marketing 


· Gửi mail hàng loạt cho khách hàng

· Gửi SMS thương hiệu cho khách hàng (Brandname)

· Quản lý hội thảo - Event


Phút 4. Thực hiện chăm sóc khách hàng


· Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và chuyển giao xử lý

· Theo dõi tiến độ xử lý và trao đổi nội dung công việc

· Theo dõi các hoạt động chăm sóc khách hàng


Phút 5. Phân tích đánh giá


· Báo cáo doanh số bán hàng theo từng đơn vị - phòng ban và có so sánh kỳ trước

· Báo cáo phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí

· Phân tích cơ hội bán hàng theo % thành công, doanh thu dự tính và nguyên nhân thất bại

· Báo cáo công nợ phải thu

· Báo cáo công việc theo từng đơn vị, phòng ban, nhân viên linh hoạt theo thời gian

· Báo cáo doanh thu theo từng chủng loại sản phẩm

· Báo cáo biểu đồ trực quan sinh độngPhút 6. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn !