KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH- KINH DOANH THÔNG MINH VỚI INCOMSOFT

22/08/2016 13:59

Khi bắt đầu khởi nghiệp bạn luôn gặp những khó khăn về tài chính, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, thiếu cách quản lý nhân viên, cách chăm sóc khách hàng, chưa biết cách để làm tăng doanh số....

Phần mềm incomSoft sẽ giúp bạn trong việc :

+Công tác bán hàng { Định lượng kết qua & Quá trình bán hàng}

+Công tác TIỀN bán hàng {Tìm khách hàng có nhu cầu, khách hàng lặp lại chu kỳ mua hàng, Quản lý và phân bổ khách hàng có nhu cầu đến Nv. Kinh doanh}

+Quản lý Kho, Xuất – Nhập – Tồn

+Báo cáo phân tích định lượng, Báo cáo Business Intelligence

+Tổ chức, hệ thống khách hàng vào cơ sở dữ liệu tập trung

+Theo vết nội dung giao dịch với khách hàng, lịch làm việc, báo cáo tuần

+Chuẩn hóa, tin học hóa công tác: Báo giá, Hợp đồng, Duyệt hợp đồng, Nhắc nợ, Thu tiền, Xuất hóa đơn, Danh mục sản phẩm, giá bán, giá gốc…

Khi có phần QLDN & CSKH  incomSoft và với những tính năng thiết thực như trên, người mới bắt đầu khởi nghiệp sẽ làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn chu kỳ bán hàng, cho phép theo dõi công việc của tưng nhân viên, và quan trọng hơn có thể tìm ra phương pháp bán hàng hiệu quả, chủ động thiết kế các chiến dịch Marketing đảm bảo thu được kết quả tốt hơn trong tương lai.

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong việc khởi nghiệp  Khởi nghiệp thông minh – Kinh doanh thông minh với IncomSoft”