QUẢN LÝ CỬA HÀNG TIỆN LỢI, ĐƠN GIẢN VỚI CHẾC SMARTPHONE CỦA BẠN.

15/08/2016 14:43

Hiện nay xu thế công nghệ phát triển, thời đại của internet, với những chiếc smartphone thông minh sẽ giúp người chủ cửa hàng hoặc 

giám sát bán hàng có thể quản lý cửa hàng một cách dễ dàng với những thao tác đơn giản trên chiếc smartphone của mình giống như 

việc đọc báo, chơi game… Đó là khi bạn dùng đến phần mềm QLDN & CSKH của incomSoft.

Lợi ích mà phần mềm incomSoft đem lại là giúp tiết kiệm thời gian, xử lý mọi hóa đơn, về xuất/nhập kho, hàng đặt, hàng giao, hàng trả lại, 

giao dịch với khách hàng, thông tin khách hàng, chỉ cần chạm nhẹ trên smartphone của bạn dù bạn ở đâu cũng có thể biết được những vấn 

đề phát sinh, số lượng bán trong ngày đó, tổng giá vốn, biết được mặt hàng nào thiếu, đã quá hạn để kịp thời xử lý…


Không những vậy phần mềm có thêm tính năng trội là chăm sóc khách hàng giúp bạn “bán hàng trong thế chủ động” chứ không phải ngồi

chờ, phần mềm sẽ nhắc bạn những khách hàng 

nào đến chu kì mua hàng mà chưa mua, khách hàng nào mới bắt đầu mua hàng, ai đã ngừng mua, ai đã được chăm sóc, ai chưa chăm sóc 

(thời gian chăm sóc)...