2 Yếu tố để doanh nghiệp LỚN MẠNH & BỀN VỮNG

23/08/2016 10:15
Chào Anh/Chị,

2 Yếu tố để doanh nghiệp LỚN MẠNH & BỀN VỮNG

-    Thứ 1: Nhân sự/Nhân viên phải Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
-    Thứ 2: Khách hàng truyền thống, Luôn phải Duy trì, Mở rộng

Để "
Khách hàng truyền thống, Luôn phải Duy trì, Mở rộng" chúng ta phải chăm sóc khách hàng tốt. khách hàng hài lòng. 

Vậy Anh/Chị đã làm được việc này chưa? Chúng ta mong đợi phải “Chăm sóc khách hàng tốt”, nhưng thực sự đã chạm đến khách hàng thường xuyên chưa?
Cách nào để nhân viên “Tự Động – Tự Giác”, “Tự Bị Eff” phải thực hiện?


Cách nào để quản lý/công ty kiểm soát được “Hiện trạng chăm sóc khách hàng? Tình hình đặt hàng của khách hàng?” Từ đây có những chỉ đạo kịp thời.
Giải pháp incomSoft cho phép thực hiện dễ dàng trong công việc hàng ngày của mỗi nhân viên:

Tổng số khách hàng theo mức độ tiếp cận khách hàng

Thời gian

Tổng số K.hàng

Khách hàng CHƯA mua hàng

Khách hàng ĐÃ mua hàng

Khác

Tiềm năng

Đang tiếp cận

Xác nhận có nhu cầu

Có 1-3 đơn hàng

Hợp tác < 3 tháng

Đặt hàng đều

Đặt hàng không đều

Đã ngưng hợp tác

Tuần 1

1/ 117/ 118

0/ 7/ 7

0/ 4/ 4

0/ 1/ 1

0/ 6/ 6

0/ 4/ 4

0/ 9/ 9

1/ 86/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 2

5/ 113/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

0/ 1/ 1

0/ 6/ 6

2/ 2/ 4

1/ 8/ 9

1/ 86/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 3

11/ 107/ 118

1/ 6/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

1/ 3/ 4

2/ 7/ 9

5/ 82/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 4

7/ 111/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

2/ 2/ 4

1/ 8/ 9

2/ 85/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 5

5/ 113/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

1/ 3/ 4

0/ 9/ 9

2/ 85/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tháng

17/ 101/ 118

1/ 6/ 7

3/ 1/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

4/ 0/ 4

3/ 6/ 9

5/ 82/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Số đơn hàng

7

1

0

0

1

1

3

1

0

0

Doanh số thực tế

2,843,524,000

0

0

0

32,680,000

0

1,710,844,000

1,100,000,000

0

0

Sản lượng thực tế

838

0

0

0

210

40

566

22

0

0

Đã chăm sóc/ Chưa chăm sóc/ Tất cả khách hàng

  • Đã chăm sóc: Nhân viên có làm việc với khách hàng và để lại nội dung
  • Chưa chăm sóc: Không có nội dung làm việc với khách hàng
incomSoft Tự Động xử lý số liệu bán hàng để cảnh báo/chỉ cho nhân viên biết
-    Khách hàng Đã chăm sóc, chưa chăm sóc, cần chăm sóc, đang bỏ sót, lãng quên
-    Khách hàng đã mua hàng, chưa mua hàng, sắp lặp lại chu kỳ mua hàng, ngừng mua

Nhân viên chỉ cần Click vào con số, incomSoft liệt kê khách hàng đó ra, các số liệu liên quan về khách hàng, câu chuyện bán hàng được tiếp nối, và khách hàng được chăm sóc. 
Hãy cho khách hàng “Cảm nhận được”: Họ luôn trong tim của bạn, có một vị trí đặc biệt, luôn được nhớ đến từ bạn

Điều này được phúc đáp – Khi áp dụng giải pháp QLDN & CSKH incomSoft. 

Sử dụng giải pháp ?


Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Phát Triển 
Thành viên thuộc Công Viên Phần Mềm Quang Trung


Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
Tel, fax:           082-200-2912 
Mobile:            084-905267180 
Email:              contact@phattrienvn.com ; pthauit@gmail.com
Website:          http://phattrienvn.com


Khách hàng của chúng tôi đã nhận được giá trị khi áp dụng incomSoft: www.svtech.com.vn , www.gwens.com.vnwww.viettrung.comwww.phobinh.com.vn ,

www.tribat.com.vn , www.dongnaipaint.com.vn , www.gemadept.com.vn , www.vinafund.com