WFM-CÙNG SIP ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI

04/04/2016 15:04

Công ty WFM từ khi sử dụng phần mềm incomSOFT phần mềm giúp công ty quản lý khách hàng có hiệu quả hơn, nắm bắt được doanh thu, lợi nhuận và theo dõi thu chi của công ty một cách nhanh chóng, cách thao tác trên phần mềm cũng rất dễ sử dụng.

Công ty cổ phần quản lý Qũy đầu tư Việt Nam( VFM) là công ty quản lý quỹ trong nước đầu tiên hoạt động tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các công ty trong và ngoài nước. Tự hào là công ty quản lý quỹ nội địa có sản phẩm đa dạng nhát trên thị trường có thể đáp ứng cấp nhu cầu đầu tư và kỳ vọng khác nhau của khách hàng từ cá nhân đến tổ chức. Các sản phẩm đầu tư của WFM từ cổ phiếu, trái phiếu đều có hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu thị trường, đặc biệt sản phẩm quỹ hoán đổi danh mục(ETF) của VFM là sản phẩm nội địa duy nhất đang hoạt động tốt tại Việt Nam và thu hút nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Công ty cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư số 1 tại Việt Nam
Website:  http://vinafund.com/
NGUYỄN HỒ MINH HUY(MANAGER)
Email: huynguyen@vinafund.com 
Ext.127 | mobile: 0918 186 858
Head Office: 1701-04 17th Floor, Me Linh Point Building, 02 Ngo Duc Ke, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3825 1488 | Fax: +84 8 3825 1489
Email: huynguyen@vinafund.com