Giới thiệu chung về dịch vụ

07/05/2008 18:12

Thực tế khi áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp, chúng ta rút ra được kinh nghiệm: “Phần mềm & Giải pháp phần mềm chỉ là cái xác, cái hồn là cách chúng ta áp dụng phần mềm vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp”.

Vì thế một sản phẩm phần mềm chất lượng, một giải pháp tốt mới chỉ thỏa mãn điều kiện cần, điều kiện đủ là cần khảo sát, tư vấn áp dụng, sử dụng các chức năng phần mềm một cách hiệu quả nhất.

Để thực hiện “Giải quyết triệt để yêu cầu, mong đợi của khách hàng, rõ ràng và phù hợp với bối cảnh của từng doanh nghiệp”, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Khảo sát và tư vấn
  • Hiệu chỉnh, cài đặt
  • Đào tạo
  • Hỗ trợ sử dụng
  • Bảo hành/Bảo trì