Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Phát Triển (incomSoft ERP)

Thành viên thuộc Công Viên Phần Mềm Quang Trung

Văn Phòng: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
Phòng họp đối ngoại: 190B, Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
Tel, Fax: 028.2200.2912
Mobile: 084.905.267.180
E-mail: contact@phattrienvn.com; pthauit@gmail.com
Website: www.phattrienvn.com