Tài sản công ty

07/03/2016 14:49
Khi bạn tuyển dụng một nhân sự vào Doanh nghiệp, họ là thành viên trong gia đình bạn. Nội dung làm việc của nhân viên { Khách hàng, người liên hệ, giao dịch với khách hàng, báo giá/cơ hội bán hàng ....} Tất cả điều này là kết quả, quá trình làm việc của nhân viên. Doanh nghiệp cần cất giữ lại để chuyển tiếp, để câu chuyện làm việc với khách hàng được liền mạch khi chuyển qua cho nhân viên mới

Đối với nhân viên đang xử lý công việc hiện tại, điều này cho phép: Quá trình làm việc của nhân viên “Tương tác” đến hoạt động hiện thời của bản thân nhân viên, theo chiều hướng tích cực