Thực hiện gởi E-mail & Xem phản hồi

30/04/2012 14:32
Untitled Document

5 Bước thực hiện gởi email, nhận và phân tích kết quả phản hồi của khách hàng:

 • Bước 1: Tạo một chiến lược Email Marketing

 
 • Bước 2: Tạo danh sách mục tiêu,là danh sách các đối tượng sẽ nhận emails

 

Ghi chú:
Danh sách người nhận, có thể import vào từ file excel, hoặc chọn từ người liên hệ, đầu mối, nhân viên có sẵn trong hệ thống phần mềm incomSoft

 • Bước 3: Tạo/Chọn nội dung email gởi đi

 
 • Bước 4: Thực hiện gởi email và xem báo cáo kết quả Email marketing
 
 • Bước 5: Lọc danh sách “Người nhận email” theo phản hồi khi gởi email đến
  • Chọn trạng thái gửi email là “Nhận và đã mở email”
  • Nhấn button “tìm kiếm”
  • Hệ thống lọc ra danh sách các “Target” đã nhận và đã đọc email