Tổng quan chức năng

30/04/2011 14:31

Chức năng chương trình eMarketing giúp cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu:

 • Với khách cũ đã sử dụng dịch vụ: Cần giữ mối liên hệ, giới thiệu các ĐIỂM MỚI, Công ty Sống và Phát triển trong "MẮT" khách hàng. Tạo sự gần gũi thân quen với khách hàng
 • Với khách hàng đã đến nhưng từ chối dịch vụ, sản phẩm: Cần phải lấy lại niềm tin của khách hàng, chia sẽ những kinh nghiệm, những thành tựu đã đạt được, những khách hàng uy tín đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình ...
 • Mở rộng thị phần: Hướng đến những khách hàng tiềm năng, bằng cách gửi email, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ, năng lực, uy tín của mình
  • Đối tượng trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình
  • Đối tượng phân phối sản phẩm, dịch vụ của mình
  • Đối tượng đóng vai trò là người tư vấn, cho người dùng cuối
 

Chức năng cho phép

 • Tổ chức quản lý khách hàng trong doanh nghiệp, phân thành 3 nhóm sau:
  • Khách hàng là tổ chức (Công ty, doanh nghiệp, đại lý,…)
  • Khách hàng là người liên hệ ( Tức là nhân viên làm việc trong công ty doanh nghiệp ở trên)
  • Khách hàng cá nhân  ( Từ namecard,hay mua danh sách khách hàng ở đâu đó)
 • Cho phép soạn các mẫu/nội dung email và chương trình tự động gởi email cho khách hàng theo các mẫu chỉ định
 • Khi gởi đi tự động thực hiện Mail Merge ( Kinh gởi Anh. Minh/ Chị Thu,…)
 • Tự đông gởi  email chúc mừng sinh nhật cho khách hàng
  • Hệ thống cho cấu hình trước 2 mẫu email template (1 cho Nam, 1 cho phái Nữ)
  • Đến trước ngày sinh nhật 1 ngày, hệ thống sẽ tự động gởi email chúc mừng sinh nhật đến khách hàng
 • Thực hiện chiến dịch Email Marketing định kỳ mỗi tháng, Mỗi tháng gởi cho khách hàng 3 emails với nội dung như sau:
  • Chia sẽ kinh nghiệm (Technical, Skill) trong lĩnh vực mình đang hoạt động
  • Các dự án mới, các thành tựu mà Doanh nghiệp đạt được
  • Các hoạt động của công ty
 • Số lương email gởi ra KHÔNG BỊ GIỚI HẠN, tùy thuộc vào khả năng đầu tư SMTP( ip server mail) (Từ vài ngàn đến vài Triệu emails)
  • Đảm bảo luôn đi vào họp email "Inbox" của người nhận emails
  • Ghi nhận, phân tích được hoạt động của người nhận emails
 

Tổ chức một đợt gởi email:

 • Tổ chức một chiến dịch Email marketing (Đợt gởi email): Cơ bản thông tin được tổ chức thành 3 phần như sau
  • Thông tin "Chiến dịch"
  • Gởi cho ai : "Danh sách mục tiêu"
  • Gởi nội dung gì?: "Email Marketing"