Hoạt động chăm sóc khách hàng

27/07/2009 09:14
 
Chăm sóc khách hàng là chủ động tương tác đến khách hàng: 2 tuần một lần, 1 tháng một lần hay 1 quý 1 lần.

Anh/Chị đã làm được việc này chưa? Chúng ta mong đợi phải “Chăm sóc khách hàng tốt”, nhưng thực sự đã chạm đến khách hàng thường xuyên chưa?
Cách nào để nhân viên “Tự động – Tự giác”, “Tự bị ép” phải thực hiện?


Cách nào để quản lý/công ty kiểm soát được “Hiện trạng chăm sóc khách hàng? Tình hình đặt hàng của khách hàng?” Từ đây có những chỉ đạo kịp thời.
Giải pháp incomSoft cho phép thực hiện dễ dàng trong công việc hàng ngày của mỗi nhân viên:

Tổng số khách hàng theo mức độ tiếp cận khách hàng

Thời gian

Tổng số K.hàng

Khách hàng CHƯA mua hàng

Khách hàng ĐÃ mua hàng

Khác

Tiềm năng

Đang tiếp cận

Xác nhận có nhu cầu

Có 1-3 đơn hàng

Hợp tác < 3 tháng

Đặt hàng đều

Đặt hàng không đều

Đã ngưng hợp tác

Tuần 1

1/ 117/ 118

0/ 7/ 7

0/ 4/ 4

0/ 1/ 1

0/ 6/ 6

0/ 4/ 4

0/ 9/ 9

1/ 86/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 2

5/ 113/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

0/ 1/ 1

0/ 6/ 6

2/ 2/ 4

1/ 8/ 9

1/ 86/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 3

11/ 107/ 118

1/ 6/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

1/ 3/ 4

2/ 7/ 9

5/ 82/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 4

7/ 111/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

2/ 2/ 4

1/ 8/ 9

2/ 85/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tuần 5

5/ 113/ 118

0/ 7/ 7

1/ 3/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

1/ 3/ 4

0/ 9/ 9

2/ 85/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Tháng

17/ 101/ 118

1/ 6/ 7

3/ 1/ 4

1/ 0/ 1

0/ 6/ 6

4/ 0/ 4

3/ 6/ 9

5/ 82/ 87

0/ 0/ 0

0/ 0/ 0

Số đơn hàng

7

1

0

0

1

1

3

1

0

0

Doanh số thực tế

2,843,524,000

0

0

0

32,680,000

0

1,710,844,000

1,100,000,000

0

0

Sản lượng thực tế

838

0

0

0

210

40

566

22

0

0

Đã chăm sóc/ Chưa chăm sóc/ Tất cả khách hàng

  • Đã chăm sóc: Nhân viên có làm việc với K.hàng và để lại nội dung
  • Chưa chăm sóc: Không có nội dung làm việc với khách hàng
incomSoft Tự động xử lý số liệu bán hàng để cảnh báo/chỉ cho nhân viên biết
-    Khách hàng đã chăm sóc, chưa chăm sóc, cần chăm sóc, đang bỏ sót, lãng quên
-    Khách hàng đã mua hàng, chưa mua hàng, sắp lặp lại chu kỳ mua hàng, ngừng mua

Nhân viên chỉ cần Click vào con số, incomSoft liệt kê khách hàng đó ra, các số liệu liên quan về khách hàng, câu chuyện bán hàng được tiếp nối, và khách hàng được chăm sóc.
Hãy cho khách hàng “Cảm nhận được”: Họ luôn trong tim của bạn, có một vị trí đặc biệt, luôn được nhớ đến từ bạn


2 Yếu tố để doanh nghiệp LỚN MẠNH & BỀN VỮNG
-    Thứ 1: Nhân sự/Nhân viên phải Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
-    Thứ 2: Khách hàng truyền thống, Luôn phải Duy trì, Mở rộng
Điều này được phúc đáp – Khi áp dụng giải pháp QLDN & CSKH incomSoft, sử dụng giải pháp?