Hoạt động của Sales

30/04/2009 14:18
Untitled Document

Công thức phân bổ qũy thời gian làm việc của nhân viên sales

 • 30% thời gian của nhân viên sales, dành cho công tác bán hàng (Với quan điểm bán hàng là gặp khách hàng để bán)
 • 70% thời gian còn lại công việc của nhân viên sales là “Suy nghĩ cách để bán được hàng”
 • “Suy nghĩ cách để bán được hàng”
  • Bán cho ai? ( Khách hàng Mới, Ngừng mua, Sắp lặp lại chu kỳ)
  • Với mỗi khách hàng, cần biết được
   • Đã bán được cái gì
   • Chưa bán được cái gì
   • Khả năng tăng trưởng như thế nào
   • Hiện trạng đặt hàng (Sử dụng SP/Dịch vụ), với doanh số, chu kỳ, tần xuất như thế nào
   • Lịch sử giao dịch với khách hàng như thế nào
  • Với mỗi khách hàng cần xác định
   • Làm gì (Activities) để bán được hàng cho khách hàng này
   • Call, Meeting, Task#
  • Hôm này, tuần này, tháng này
   • Cần liên hệ ai, khách hàng, khu vực cần chăm sóc
   • Dòng sản phẩm/ Nhóm sản phẩm nào cần đẩy mạnh tăng trưởng

Sử dụng incomSoft đơn giản & tiện lợi

 • Quản lý tầm trung: Trưởng phòng, GĐ KD – 5 phút: Nhu cầu
  • Cần đi sâu, đi sát từng nhân viên, Xem xét nguyên 1 tháng họ đã và đang bán hàng ra làm sao, cần trợ giúp như thế nào
 • Quản lý tầm cao: GĐ KD, TGĐ – 5 phút: Nhu cầu
  • Tiền đang nằm ở đâu? Tham gia vào để lấy về
  • Hiện trạng chăm sóc khách hàng? Tình hình đặt hàng của khách hàng
  • Từ đây có những chỉ đạo kịp thời
 • Nhân viên – 15 phút : Nhu cầu
  • Khách hàng sắp lặp lại chu kỳ mua hàng, ngừng mua
  • Những công việc đang dở dang, hứa hẹn chưa xử lý => Cần tiếp tục
  • Cơ hội bán hàng – Đang treo lơ lững => Cần gút đem tiền về
  • Khách hàng đã chắm sóc, chưa chăm sóc, đang bỏ sót, lảng quên
  • Tuần 1 chăm sóc ai, Tuần 2 chăm sóc ai, Tuần 3 những ai chưa C.sóc => Phải chăm sóc
  • Phân nhóm khách hàng, chăm sóc theo từng ngày => Nhóm K.hàng/Tuyến khách hàng
Trong cuộc đời kinh doanh của Anh/Chị mấy chục năm nay: Những NHU CẦU này là CÁI anh/chị đã và đang tìm kiếm, Bây giờ nó nằm trước mắt anh/chị. Anh/chị không phải suy nghĩ nhiều. Anh/chị Áp dụng đi
XA TẬN CHÂN TRỜI - GẦN NGAY TRƯỚC MẶT

incomSoft xây dựng cách thức để thực hiện được việc này trở nên tiện dụng. Đơn giản nó là Đôi Đũa của nhân viên sales trong Thực Đơn của họ!