PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO - LOT

17/05/2009 09:09
 

1. Tổng quan các chức năng quản lý Kho

- Quản lý danh sách kho

o Kho Tổng

o Kho chi nhánh, trung chuyển

o Kho tạm tại khách hàng

o Kho tạm tại nhà cung cấp

 

- Tổ chức danh mục sản phẩm

Tổ chức danh mục sản phẩm thành 3 cấp

ð Câp 1: Nhà CC/Dòng sản phẩm

o Một NCC có nhiều loại/nhóm sản phẩm cung cấp cho công ty

o Công ty có nhiều Dòng sản phẩm, và trong dòng sản phẩm, có nhiều loại/nhóm sản phẩ

ð Cấp 2: Loại/Nhóm sản phẩm

o Một Loại/Nhóm sản phẩm, Có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm được định danh bằng một Mã sản phẩm

o Mã sản phẩm là duy nhất, không được trùng lắp

ð Cấp 3: Sản phẩm

o Chi tiết từng sản phẩm

· Mã sản phẩm là duy nhất, không được trùng lắp

 

- Nghiệp vụ nhập kho: Hàng mua, hàng trả, hàng đổi, hàng bảo hành, hàng ký gởi, hàng thuê về, hàng thu hồi, …

- Nghiệp vụ xuất kho: Xuất bán, xuất trả bảo hành, xuất cho thuê, xuất ký gởi, xuất trả hàng thuê, xuất đổi, …

- Nghiệp vụ chuyển kho: luân chuyển hàng hóa giữa các kho

- Nghiệp vụ cân bằng kho: Kiểm kê kho, và hiệu chỉnh hàng trong kho (giải trình phát sinh)

- Thẻ kho

- Báo cáo xuất nhập tồn kho

- Sổ cái tồn kho

- Kho hàng VAT: Quản lý VAT đã mua về, VAT đã xuất bán, còn lại bao nhiêu

- Kho hàng đích danh

o Quản lý hàng cho thuê, hàng đi thuê, hàng mẫu- ký gởi

o Mỗi mặt hàng là một thực thể- Theo từng số serial number (Duy nhất, không trùng lắp)

- Quản lý hàng trong kho theo LOT(Mẽ)

- Xử lý nghiệp vụ: Xuất, Nhập, Tồn theo LOT


2. Chi tiết nghiệp vụ, tác nghiệp hỗ trợ

- Quản lý hàng nhập kho, kèm theo các thông tin Mã LOT (mẽ), ngày sản xuất, ngày hết hạn, và mô tả chi tiết kỹ thuật của LOT

- Tổ chức Xuất kho tự động theo quy tắt FIFO

o Trong một số trường hợp khi có nhu cầu chọn cụ thể một LOT để xuất kho, phần mềm hỗ trợ thêm chức năng này

- Khi in hóa đơn xuất hàng, giao cho khách hàng

o Phần thông tin chi tiết hàng cần hiển thị thêm thông tin LOT, Ngày SX, Ngày hết hạn, chu tiết kỹ thuật của LOT (nếu có)

 

- Cảnh báo hàng sắp hết trong kho

o Cho định nghĩa định mức tồn kho tối thiểu, tối đa

o Nếu số lượng thấp hơn định mức è Cảnh báo màu vàng

o Nêu số lượng nhiều hơn định mức tối đa è cảnh báo màu xanh

o Nếu số lượng < 0 cảnh báo màu đỏ

- Cảnh báo LOT(mẻ) sản xuất hàng, chưa bán hết hàng (dựa theo ngày sản xuất)

- Xử lý cho phép Xuất kho, khi số lượng trong kho ÂM

o Có cấu hình tùy chọn, được phép hoặc không

- Một đơn hàng bán có thể được Xuất kho nhiều đợt

- Có báo cáo xem để biết sản lượng đặt, đã giao, còn lại chưa giao

- In phiếu xuất kho, chứng từ kèm theo hàng – khi giao hàng(Hóa đơn bán hàng)

- Cảnh báo hàng tồn kho khi nhân viên kinh doanh chọn sản phẩm, lên đơn hàng, Cảnh báo ở 3 mức độ

o A: Available: Số lượng hàng – săn sàng trong kho, đây là hàng được phép bán

o P: Packing: Hàng đang đóng gói, chuẩn bị chuyển giao khách hàng (Đã bán – chưa giao))

o B: Booking: Số lượng hàng mà khách hàng đang đặt (Nhận đặt hàng – những chưa chuẩn bị hàng để giao)

o W: Waiting: Hàng đang đợi về kho


- Ghi chú:

o Liên thông số liệu giữa bán hàng và Quản lý kho thành phẩm, trên cùng một phần mềm chuyển giao incomSoft

o Khi Hàng xuất kho đi giao: In phiếu xuất kho, chứng từ kèm theo hàng – khi giao hàng(Hóa đơn bán hàng)

o Khi nhân viên kinh doanh lên đơn hàng, cho một khách hàng, hệ thống cảnh báo cho nhân viên biết công nợ phải thu của khách hàng là bao nhiêu


- Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư hoặc theo tất cả các vật tư,

....