Giải pháp Quản Lý Doanh Nghiệp & Chăm Sóc Khách Hàng incomSoft ERP

30/04/2009 14:18

Đúc kết kinh nghiệm thực tiển tư vấn triển khai giải pháp quản trị chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp trong nước cũng như phạm vi trên thế giới. Chúng tôi xây dựng và cho ra đời Giải pháp Quản Lý Doanh Nghiệp & Chăm Sóc Khách Hàng incomSoft ERP

Giải pháp incomSoft ERP giải quyết bài toán Kinh doanh, Bán hàng cho Doanh nghiệp Thương mai, Dịch vụ, Sản xuất. Các cửa hàng, Tạp hóa, Kiots, Hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Các hình thức bán hàng Trực tiếp, Kênh phân phối, Dự án, Dịch vụ. incomSoft ERP giống như một “Thư ký/Trợ lý” giúp làm việc nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn


incomSoft hướng đến hai đối tượng

 - Khách hàng Doanh Nghiệp { Công ty, Tập đoàn, Nhà phân phối…}

 - Khách hàng Bán lẻ {Cửa hàng, Shop, Kiots, …}


A. Với Khách hàng Doanh Nghiệp

 - incomSoft giải quyết bài toán “Tăng Năng Suất Nội Tại”

+ Với hiện trạng hiện tại cùng {Sản phẩm, Thương hiệu, Nhân sự, Vốn đầu tư,…} 

                              Cách nào giúp tăng Trưởng doanh số bán hàng? 


 - incomSoft tạo ra cách thức cho phép - Đi vào hoạt động của từng cấp bậc, Giúp cho nhân viên

+ Làm việc nhanh hơn

+ Hiệu quả hơn

+ Chính xác hơn

              Từ đây giúp tăng trưởng doanh số bán hàng

  1. Nhân Viên: Mỗi ngày chỉ cần 15 phút “BAO QUÁT” hết diễn tiến bán hàng trong tháng, và cập nhật nội dung làm việc. Phần mềm tự động chỉ cho nhân viên biết: Công việc chưa hoàn tất, hứa hẹn với khách hàng chưa xử lý => Tiếp tục xử lý. Cơ hội bán hàng, báo giá, đơn hàng chưa kết thúc => Tham gia vào xử lý để đem tiền về. Hiện trạng chăm sóc khách hàng: Khách hàng đã chăm sóc, chưa chăm sóc, đang bỏ sót, lãng quên => Từ đây có hoạt động chăm sóc kịp thời
  2. Trưởng nhóm/Trưởng phòng: Mỗi ngày chỉ cần 5 phút thực hiện việc “Đi sâu”, “Đi sát” từng nhân viên, xem xét nguyên 1 tháng nhân viên của mình đã và đang bán hàng ra làm sao, cần trợ giúp như thế nào
  3. Giám đốc kinh doanh/Tổng giám đốc: Mỗi ngày chỉ cần 5 phút thực hiện giám sát bán hàng
+ Tiền đang nằm ở đâu? Tham gia vào để lấy về
+ Hiện trạng chăm sóc khách hàng? Tình hình đặt hàng của khách hàng

 Từ đây có những chỉ đạo kịp thời 


B. Khách hàng Bán lẻ {Cửa hàng, Shop, Kiots, …}
incomSoft tạo ra cách thức giúp:  "Bán Hàng Ở Thế Chủ Động"
                         "Tìm Khách Hàng  Để Bán - Chứ Không Phải Ngồi Chờ"
Anh/Chị hãy tận hưỡng cuộc sống bằng cách áp dụng incomSoft, việc này cho phép quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, bán hàng của anh/chị, cho dù anh/chị ở bất kỳ đâu!

- Quản lý bán hàng:
+ Bán cho ai? Bán cái gì? Giá bao nhiêu? Bán lúc nào?
+ Thống kê doanh thu theo từng mặt hàng
+ Biết được mặt hàng nào bán chạy nhất

- Quản lý mua hàng:
+ Mua của ai? Mua cái gì? Giá bao nhiêu? Bán lúc nào?
+ Lịch sử giá mua

- Theo dõi thu chi - Công nợ - Lợi nhuận:
+ Nợ phải thu (Khách hàng): Nợ bao nhiêu? Nợ lúc nào?
+ Nợ phải trả (Nhà cung cấp): Nợ bao nhiêu? Nợ lúc nào?
+ Lợi nhuận tạm tính, theo đơn hàng, ngày, tuần tháng
+ Theo dõi mọi khoản thu/chi khác

- Theo dõi tồn kho:
+ Tồn cái gì? Tồn lúc nào? Tồn bao nhiêu?
+ Tiền vốn hàng trong kho theo từng mặt hàng là bao nhiêu? Phân theo thời gian nhập kho

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:
+ Giải pháp tự động hệ thống khách hàng theo: Loại khách hàng, mức độ mua hàng, thời gian chăm sóc
+ Tìm khách hàng chăm sóc, và chủ động bán hàng

- Còn nhiều tính năng khác,...

incomSoft ERP giúp "Kinh Doanh Phát Triển Bền Vững - Kiếm Được Nhiều Tiền Hơn"
 
Hãy để chúng tôi giúp bạn. Tại sao không?