Đánh giá hiệu quả đầu tư (Return On Investment)

10/05/2010 12:41

Kiểm tra tự động tối ưu hoá hơn chất lượng phần mềm và hiệu quả kiểm tra. Điều này thật sự có ý nghĩa khi sản phẩm được phát triển qua nhiều vòng lặp và trong một giai đoạn dài, những tính năng tối ưu như:

  • Tính năng sử dụng lại – Kiểm tra tự động có khả năng đảm bảo chất lượng phần mềm phù hợp với trường hợp lịch làm việc, thời hạn chuyển giao sản phẩm gấp rút, bởi việc thực thi lại tự động các test script có sẳn thay vì phải bắt đầu lại từ đầu bằng tất cả nổ lực kiểm trả mới cho mỗi lần kiểm tra lại. Kinh nghiệm chứng minh rằng khi việc kiểm tra được sử dụng lại sẽ được thực hiện thường xuyên, điều này cho phép nhóm phát triển phần mềm(Developer) phát hiện và sửa nhiều lỗi sớm trong quá trình phát triển. Lợi ích của khả năng sử dụng lại này cũng cho phép nhóm QA xây dựng thư viện các chức năng kiểm tra có thể lặp lại
  • Tính dự đoán trước và tính nhất quán – Với sự tự động hoá, nhóm QA có thể thực hiện lại việc kiểm tra một cách rất nhất quán với lần trước đó.  Điều này đặc biệc ý nghĩa khi Developer tạo một sản phẩm phát triển mới (new build). Bằng việc thực thi kiểm tra thoái lùi, nhóm QA nhanh chóng kiểm tra rằng có hay không tất cả các chức năng đã tồn tại trước đây vẫn còn làm việc trong phiên bản mới và có phản hồi đến nhóm phát triển nếu bất kỳ. Sự nhất quán cũng được áp dụng đến bản thân quy trình kiểm tra. Với một quy trình có tính lặp lại, công việc của nhóm QA có thể tái sinh và kiểm tra lỗi, đẩy nhanh tốc độ quá trình giải quyết lỗi.
  • Hiệu suất – Kiểm tra tự động tạo ra môi trường hiệu suất cao đối với các tổ chức có thể gia tăng khả năng kiểm tra mà không cần thêm nhân sự.  Với kiểm tra tự động, tổ chức QA có thể thực hiện việc kiểm tra bằng máy suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần mà không cần sự tham gia của con người, và kiểm tra ứng dụng đồng thời trên nhiều nền tảng, trình duyệt, và mối trường (multiple platforms, browsers and environments simultaneously). Điều này giải phóng nhân viên để tập trung vào các vấn đề liên quan đến chất lượng khác(quality issues). Hiệu suất đạt được trên hai phương diện là giảm thời gian các vòng lặp kiểm tra và gia tăng cơ hội để cải tiến chất lượng phần mềm.

Tập hợp các tính năng ưu việt của kiểm tra tự động cho phép nhóm QA định mức chính xác mức độ chất lượng phần mề, đưa ra các quyết định đúng đối với tính sẵn sàng của sản phẩm khi chuyển giao và giảm rủi ro đến mức thấp nhất khi triển khai sản phẩm.

Những lợi ích kinh doanh:

  • Kiểm tra tự động giảm nổ lực kiểm tra thoái lùi đến 90% (Automation reduced the regression testing effort 90%)
  • Mức độ bao phủ kiểm tra đạt được 100% (100% test coverage achieved)
  • Không có vi phạm trể hạn trong suốt thời gian của dự án (No deadline was missed during the entire duration of the project)
  • Khách hàng không cần quan tâm chi phí về quyền lợi của nhân viên cho các khoản bảo hiểm và khác, trị giá đến 20% tiền lương của nhân viên khi chọn “Phát Triển JSC” làm gia công kiểm tra chất lượng phần mềm(The client does not take cost for human resource benefits (20% of total base salaries ) when selects “Phát Triển JSC” for software testing outsourcing)
  • Không cần quan tâm về kế hoạch tăng giảm nhân sự, nhóm QA của “Phát Triển JSC” được linh động tăng giảm theo nhu cầu của bạn (Don’t need care plan ramp up and ramp down resource, “Phát Triển JSC” QA staff is flexible to you)