Dịch vụ kiểm tra chất lượng phần mềm tự động

10/05/2010 12:37

Dịch vụ kiểm tra chất lượng phần mềm tự động của chúng tôi đêm lại hiệu năng mới làm các vòng lặp kiểm tra diễn ra nhanh hơn và làm tăng chất lượng của phần mềm. Chúng tôi áp dụng chiến lược kiểm tra tự động cho kiểm tra thoái lùi, cho các công việc có tính chất lặp lại, và mang lại sự thành công cho khách hàng trong việc mở rộng khả năng các công cụ mà họ đầu tư cho những giao thức, công nghệ phát triển khác. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 


Dịch vụ viết script:

Nhóm chuyên gia viết script của “Phát Triển JSC” sẽ phát triển test script cho dự án của bạn. Kiến thức của chúng tôi về các công cụ kiểm tra theo chuẩn công nghiệp kết hợp với khả năng lập trình của chúng tôi sẽ mở rộng khả năng ứng dụng của công cụ kiểm tra của bạn, điều này đảm bảo chắc chắn rằng bạn nhận được lợi ích cao nhất từ sự đầu tư vào công cụ kiểm tra phần mềm tự động

Hướng tiếp cận của chúng tôi là dựa trên công nghệ mà bạn sử dụng để phát triển ứng dụng của bạn và hiểu về yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh của ứng dung để xây dựng kiến trúc kiểm tra tự động, tạo test plan, chọn công cụ kiểm tra tự động cho phù hợp với ứng dụng phần mềm và sự đầu tư của bạn. Bước kế tiếp là phân tích, thiết kế và viết test script. Test script sẽ được kiểm tra lại tính đúng đắn và khả năng kiểm tra chính xác ứng dụng phần mềm. Cuối cùng tất cả các test script sẽ được thực thi để kiểm tra ứng dụng phần mềm của bạn. Một báo cáo về kết quả kiểm tra chất lượng phần mềm của bạn và toàn bộ mã nguồn script đã được hoàn chỉnh sẽ được chuyển giao đến bạn cho bạn sử dụng.

Nhóm chuyên gia viết script của chúng tôi cùng làm việc với bạn để chắc rằng test script đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bạn. Bất kỳ yêu cầu về tài liệu hướng dẫn sữ dụng đều được cúng tôi chuyển giao đến bạn

Thực thi kiểm tra/ kiểm tra thoái lùi:

Bất cứ lúc nào bạn tìm kiếm giải pháp cho việc thực thi một lượng lớn test case hoặc thực thi nhanh chóng bộ test script hoàn chỉnh. “Phát Triển JSC” sẽ giúp bạn thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả như bạn mong đợi

Chúng tôi tiếp cận thực thi bộ test case với mức độ bao phủ kiểm tra cao nhất, đêm lại hiệu quả cao nhất cho sự đầu tư của bạn. Dịch vụ của chúng tôi có thể được mở rộng cho toàn bộ các vòng lặp kiểm tra thoái lùi.

Bảo trì và mở rộng script:

Trong quá trình phát triển phần mềm, sản phẩm luôn luôn được cập nhật. Điều này tiềm ẩn sự ảnh hưởng đến test script đã phát triển. Với kinh nghiệm trong việc bảo trì script của chúng tôi, chúng tôi làm một phân tích về sự ảnh hưởng từ việc cập nhật sản phẩm trong quá trình phát triển dự án đã ảnh hưởng đến test script như thế nào, và đưa ra hướng cập nhật lại test script một cách hiệu quả

Chúng tôi phân tích sự ảnh hưởng trong một giai đoạn dài trong quá trình bảo trì test script, từ đó chuẩn bị chiến lược bảo trì test script với các trong điểm rỏ ràng nhằm giảm thời gian và chi phí của việc bảo trì test script.