Dịch vụ kiểm tra và xác nhận chất lượng phần mềm

10/05/2010 12:22

Các dịch vụ kiểm tra và xác nhận chất lượng phần mềm của chúng tôi được xây dựng và triển khai một cách ăn khớp nhịp nhàng với quá trình và quy trình phát triển phân mềm của bạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm hợp với sự mong đợi của khách hàng. Với mục tiêu cuối cùng là làm hài lòng khách hàng của bạn. Sản phẩm của bạn được kiểm tra tất cả các tính năng chức năng và phi chức năng để chắc chắn rằng chúng được xây dựng đúng theo yêu cầu. Tất cả các vấn đề phát sinh và lỗi được ghi nhận và tìm thấy một cách sớm nhất ngay từ giai đoạn xem xét, đánh giá yêu cầu và ngay từ lúc sản phẩm mới được phác họa. Hướng tiếp cận này có đầy ý nghĩa trong việc giảm chi phí và gia tăng thời gian đưa sản phẩm vào thị trường.

Các vấn đề phát sinh và lỗi được ghi nhận, lưu viết bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm lưu vết theo chuẩn CMMI. Chúng được xem xét theo vết sát sao và được kiểm tra lại sau mỗi lần sản phẩm được hoàn thiện một phần chức năng mới (new build). Một bảng chi tiết đánh giá kết qủa kiểm tra phần mềm được cung cấp tại cuối mỗi vòng lặp kiểm tra. 


Dịch vụ của chúng tôi:

  • Kiểm tra tính năng chức năng (Functional testing)
  • kiểm tra tính năng phi chức năng (Non- functional testing)
  • Xem xét và đánh giá yêu cầu, tài liệu của phần mềm (Documentation review)

Tính chất độc lập của chúng tôi và kinh nghiệm đặc biệt trong việc xác định các trọng điểm của phần mềm trong hoạt động kiểm tra và xác nhận phần mềm. Điều này cho phép chúng tôi tìm kiếm và tường trình lỗi một cách tối đa từ các vòng lặp kiểm tra sớm nhất. Nhóm chuyên gia QA của chúng tôi chú tâm vào chất lượng dịch vụ kiểm tra phần mềm với mức độ bao phủ kiểm tra tuyệt đối.

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với nhu cầu kiểm tra phần mềm của bạn. Nhóm chuyên gia QA của chúng tôi sẽ kiểm tra mọi vấn đề phát sinh và lỗi trong phần mềm của bạn xuyên suốt mọi giai đoạn trong quá trình phát triển. Ghi nhận và nghiêm chỉnh theo dõi chúng