Performance Testing

10/05/2010 12:45
Bởi vì khách hàng luôn luôn mong muốn sản phẩm phần mềm đủ khả năng đáp ứng nhiều người sử dụng cùng lúc, giải quyết được nhiều yêu cầu phức tạp nặng nề và yêu cầu đáp ứng lượng dữ liệu truyền qua mạng ngày càng gia tăng (handle more users, heavier transaction workloads and increased network traffic). Khi sản phẩm được đưa vào sử dụng, điều mong muốn tốt nhất là người sử dụng cuối chẳng bao giờ phàn nàn về sự đáp ứng chậm của phần mềm, hoặc vẫn vận hành xuyên suốt  vào các giai đoạn cao điểm của việc sử dụng trong một ngày làm việc(slow response times, or get through at certain times of the working day). Giải pháp là gì? Và cách tốt nhất thực hiện để trách trả chi phí quá đắt về sau cho sự khắc phục sự cố?

incomSoft” giúp bạn giải quyết các vấn đề về hiệu suất  của phần mềm, và tiến cử giải pháp khắc phục với chi phí thích hợp nhất. Tiến hành các hoạt động sớm để phát hiện và loại bỏ các vấn đền về tắt ngẵn, làm kém hiệu suất  của phần mềm. Chúng  tôi đảm bảo với khách hàng của chúng tôi họ không phải một chi phí đắt cho về sau cho việc khắc phục sự cố.

Dịch vụ kiểm tra hiệu suất phần mềm của “incomSoft” đảm bảo chắc chắn rằng ứng dụng của bạn tiếp tục đáp ứng các tiêu chi về hiệu suất đã đề ra (its performance objectives). Dịch vụ chúng tôi được trải ra xuyên suốt các giai đoạn và các vòng lặp khác nhau trong quy trình phát triển phần mềm, từ thiết kế, đánh giá ban đầu đến lúc phát triển dự án và cả giai đoạn bảo trì dự án.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn các công cụ sau:
 • Load Runner
 • OpenSTA (Open source tool)
 • Silk performer
 • Test Network
 • Web Load

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Load testing service
 • Stress testing service
 • Capacity testing services

Những lợi ích của bạn:

 • Nâng cao sự tin cậy, tính ổn định, và sẵn sàng cho ứng dụng phần mềm
 • Giải quyết được các vấn đề tắt nghẽn trước khi chúng làm nguy hại đến ứng dụng
 • Tăng thời gian xử lý các tác vụ mà không cần thêm chi phí nâng cấp thiết bị phần cứng
 • Nâng cao sự hài long của khách hàng vì sản phẩm đáp ứng được tiêu chí về năng lực hoạt đông
 • Có được những tiến cử về kiến trúc, thiết kế, cũng như giải thuật để chắc chắn năng lực hoạt động của phần mềm được đáp ứng tốt nhất